Σάββατο, 7 Αυγούστου 2010

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΚΑΚΟΣ ΛΥΚΟΣ

Ricorrenze indimenticabili

D'ont shout

Όταν χρειάζεσαι χώρο

Μην τρώτε στο αυτοκίνητο

ΘΑ ΣΟΥ ΤΡΑΒΗΞΩ ΔΥΟ ΜΑΝΙΚΙΑ

αμα κολήσει το PC!